Erasmus

Το άρθρο δημοσιεύτηκε από τον kostasm

Είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και έχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Δίκτυα & Τηλεπικοινωνίες από το πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι συνεργάτης του ΤΕΙ Κρήτης.


Erasmus:

Σε επίπεδα ρεκόρ έχει φτάσει ο αριθμός των σπουδαστών που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ε.Ε. για να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν επαγγελματικά στο εξωτερικό


Ο αριθμός των σπουδαστών που πήγαν στο εξωτερικό για σπουδές ή πρακτική άσκηση με την υποστήριξη της ΕΕ μέσω του προγράμματος Erasmus ξεπέρασε κάθε προηγούμενο  το ακαδημαϊκό έτος. Σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία, περίπου 200.000 φοιτητές έλαβαν υποτροφίες για να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν επαγγελματικά στο εξωτερικό. Αυτό αντιπροσωπεύει συνολική αύξηση 8,7% σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και δηλώνει ότι έχουν ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια οι νεαροί Ευρωπαίοι που επωφελήθηκαν από χρηματοδότηση Erasmus από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα, το 1987. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στον αριθμό των φοιτητών που τοποθετήθηκαν για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, άνω του 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, πέρυσι μετέβησαν στο εξωτερικό περισσότερα από 36.000 μέλη του προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης  για να διδάξουν ή να επιμορφωθούν σε μία από τις 31 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus.

Το ακαδημαϊκό έτος 2008/2009 198.600 σπουδαστές συνολικά μετέβησαν σε κάποια από τις 31 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus (κράτη μέλη της ΕΕ, Ισλανδία, Λιχνενστάιν, Νορβηγία και Τουρκία).

Οι αριθμοί-ρεκόρ των σπουδαστών που επωφελούνται από το πρόγραμμα Erasmus αντικατοπτρίζει αύξηση 12% στον διαθέσιμο για το 2008/09 προϋπολογισμό για σπουδές Erasmus, τοποθετήσεις για πρακτική άσκηση και άλλες ενέργειες κινητικότητας. Το γεγονός αυτό οδήγησε επίσης σε αύξηση της μέσης μηνιαίας υποτροφίας – από 255 σε 272 ευρώ – που έλαβαν οι σπουδαστές Erasmus από την ΕΕ το 2008/2009.

Σπουδές Erasmus

168.200 σπουδαστές έλαβαν υποστήριξη από το Erasmus για να μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδές και πέρασαν έξι μήνες κατά μέσο όρο στη χώρα φιλοξενίας, στοιχείο που δηλώνει αύξηση 3,4% σε σύγκριση με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους. Σε δύο χώρες (Γερμανία και Πολωνία) ο αριθμός των σπουδαστών που κάνουν αυτή την επιλογή δεν αυξήθηκε, ενώ σε οκτώ χώρες (Αυστρία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν και Ηνωμένο Βασίλειο) μειώθηκε. Οι παράγοντες που εξηγούν αυτή τη μείωση θεωρείται ότι είναι, μεταξύ άλλων, η στροφή προς την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ο ανταγωνισμός από μη ευρωπαϊκές χώρες προορισμού, η έναρξη της οικονομικής κρίσης και οι χαμηλές υποτροφίες.

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Erasmus

Από το 2007 το Erasmus προσφέρει στους σπουδαστές την ευκαιρία να μεταβούν στο εξωτερικό για να κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ή σε οργανισμούς. Εδώ σημειώθηκε αύξηση άνω του 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αφού έφτασαν τους 30.400 οι συμμετάσχοντες το 2008/09. Η επιθυμία των σπουδαστών να αυξήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές μέσω της πρακτικής άσκησης – όπως διαφάνηκε από έρευνα του Ευρωβαρομέτρου το 2009 – θεωρείται ένας από τους βασικούς λόγους που εξηγούν την ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που προσφέρει το Erasmus.

Ο μεγαλύτερος αριθμός σπουδαστών Erasmus

Οι χώρες που έστειλαν το μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών Erasmus ήταν η Γαλλία (28.300 σπουδαστές), η Γερμανία (27.900) και η Ισπανία (27.400). Σε όρους ποσοστού στον σπουδάζοντα πληθυσμό τους, το προβάδισμα είχαν το Λουξεμβούργο (15,5%), το Λιχνενστάιν (3%), η Αυστρία (1,9%) και η Τσεχική Δημοκρατία (1,7%). Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους σπουδαστές του Erasmus ήταν η Ισπανία (33.200 σπουδαστές) και στη συνέχεια η Γαλλία (24.600) και η Γερμανία (22.000).

Κινητικότητα προσωπικού

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008/2009 το Erasmus υποστήριξε περισσότερες από 36.000 ανταλλαγές προσωπικού από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (αύξηση 13,6%). Σε 28.600 περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί έλαβαν υποτροφία για να διδάξουν στο εξωτερικό και σε 7.700 περιπτώσεις το προσωπικό αφιέρωσε κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα για κατάρτιση σε επιχειρήσεις ή εκπαιδευτικά ιδρύματα-εταίρους.

Στοιχεία για την Ελλάδα

Όσον αφορά την Ελλάδα, τα στοιχεία της κινητικότητας για το 2008/9 έχουν ως εξής:

  • Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές: 2.737
  • Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση: 292
  • Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία: 430
  • Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση: 124

Σημειώνεται ότι στις κατηγορίες «Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές», «Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση» και «Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση» σημειώθηκε μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 2007/8 (18,58%, 82,50% και  42,52% αντίστοιχα), η οποία εκτιμούμε ότι θα συνεχιστεί και το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2009/10.

Υπογραμμίζεται επίσης, ότι στην Ελλάδα, κατά μέσο όρο (το ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με την χώρα υποδοχής καθώς και με το εάν πρόκειται για κινητικότητα για σπουδές ή για πρακτική άσκηση) η μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τους εξερχόμενους φοιτητές ανερχόταν για το 2008/9 σε 540 ευρώ (463 ευρώ για σπουδές και 618 ευρώ για πρακτική άσκηση).

Ιστορικό

Σήμερα, εκτιμάται ότι ένα 4% των ευρωπαίων σπουδαστών λαμβάνουν υποτροφία Erasmus σε κάποιο στάδιο των σπουδών τους. Το Erasmus δεν φροντίζει μόνο για τους σπουδαστές και το πανεπιστημιακό προσωπικό αλλά ακόμα υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσω δικτύων, πολυμερών σχεδίων και άλλων μέτρων. Με την προσχώρηση της Κροατίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο πρόγραμμα Erasmus το 2009, ο αριθμός των συμμετεχουσών χωρών αυξήθηκε σε 33.

Σύμφωνα με ανεξάρτητες μελέτες, το πρόγραμμα Erasmus είχε σημαντικό αντίκτυπο σε πολλά επίπεδα: οι συμμετέχοντες αποκτούν δεξιότητες που ενισχύουν τη μελλοντική τους απασχολησιμότητα, το δε εκπαιδευτικό προσωπικό βελτιώνει τις προοπτικές σταδιοδρομίας του. Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης διεθνοποιούν τις πανεπιστημιουπόλεις τους, εισάγουν νέες μεθόδους διδασκαλίας και νέες υπηρεσίες, δημιουργούν διαχειριστική ικανότητα, ενισχύουν τις ερευνητικές δραστηριότητες και δημιουργούν δεσμούς με επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: The Erasmus programme

Πηγή: Δελτίο Τύπου www.iky.gr


Σημείωση: Μην βάζετε keywords στο πεδίο για το όνομα καθώς επίσης και links προς άσχετες ιστοσελίδες με τη θεματολογία του άρθρου. Οι διαχειριστές του ifeed θα μαρκάρουν αυτόματα αυτά τα σχόλια ως spam!

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Αποκτήστε τα Παρακάτω Δύο
ΔΩΡΕΑΝ Ebook

seo ebook

Τα συγκεκριμένα ebook θα σας αποκαλύψουν κάποια από τα μεγαλύτερα μυστικά για να αυξήσετε τις θέσεις σας στο Google, καθώς επίσης και τα έσοδα σας μέσω internet!!!

  • Ανεβείτε Εύκολα Στο Google
  • Αποκτήστε Υψηλή Επισκεψιμότητα
  • Κερδίστε Περισσότερα Χρήματα

Εγγραφείτε στο Εβδομαδιαίο NEWSLETTER

&

Αποκτήστε ΔΩΡΕΑΝ το SEO Ebook
"Αποτελεσματικό Link Building" & το Ebook "Χρήματα Μέσω Internet".